Zjazd wiosenny 2017 OT51
Dodane przez SQ7OTA dnia Marzec 08 2017 13:34:54
Zjazd wiosenny 2017 OT51

Witam wszystkich członków naszego oddziału i podaję do wiadomości treść uchwały podjętej przez Zarząd OT 51 PZK. Zarząd ustalił termin i miejsce Zjazdu Sprawozdawczo – Wyborczego na 08.04.2017 godz. 10.00 w pierwszym terminie, 10.30 w drugim terminie w Brodach Iłżeckich w ośrodku „Przystań wodna Brody” ul. Starachowicka 35.

Proszę o potwierdzenie chęci zakupu obiadu na tel. 607123251 do dnia 03.04.2017 r.
Obecność członków OT-51 obowiązkowa.
Zapraszamy również
[czytaj więcej ...]

Treść rozszerzona
Zjazd wiosenny 2017 OT51

Witam wszystkich członków naszego oddziału i podaję do wiadomości treść uchwały podjętej przez Zarząd OT 51 PZK. Zarząd ustalił termin i miejsce Zjazdu Sprawozdawczo – Wyborczego na 08.04.2017 godz. 10.00 w pierwszym terminie, 10.30 w drugim terminie w Brodach Iłżeckich w ośrodku „Przystań wodna Brody” ul. Starachowicka 35.

Proszę o potwierdzenie chęci zakupu obiadu na tel. 607123251 do dnia 03.04.2017 r.
Obecność członków OT-51 obowiązkowa.
Zapraszamy również rodziny członków oraz sympatyków krótkofalarstwa na część integracyjną, która odbędzie się po obradach przy ognisku lub grillu.
Możliwość przyjazdu w piątek 07.04.2017 r. po zarezerwowaniu pokoju zgłaszając na podany wyżej telefon do dnia 03.04.2017 r.

Porządek obrad

1 - powitanie gości i uczestników zebrania                                                                          
2 - wybór przewodniczącego zebrania i protokolantów
3 - przyjęcie porządku obrad
4 - wybór komisji mandatowej, wyborczej, uchwał i wniosków
5 - sprawozdanie Zarządu Oddziału
6 - sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Oddziału
7 - dyskusja
8 - głosowanie nad absolutorium ustępującego zarządu
9 - przedstawienie regulaminu wyborów
10 - przyjmowanie kandydatur do zarządu i komisji rewizyjnej
11 - wybór komisji skrutacyjnej
12 - wybory zarządu i komisji rewizyjnej
13 - dyskusja
14 - ogłoszenie wyników wyborów
15 - przerwa na obiad i ukonstytuowanie się nowego zarządu i komisji rewizyjnej                
16 - wystąpienie nowo wybranego prezesa zarządu
17 - dyskusja
18 - przyjęcie uchwały zebrania
19 - zakończenie zebrania i zaproszenie do udziału w spotkaniu integracyjnym.


Prezes Staropolskiego Oddziału Terenowego PZK
Jerzy Jerski            SP7SQI